Persona que ens porta més enllà del que pensem possible.